Teoretiska kurser från gymnasiesärskolan

Teoretiska kurser från gymnasiesärskolan.

Här kan du läsa om våra vanligaste kurser. Du kan kontakta Lärvux om du är intresserad av att läsa andra kurser.

Svenska 1, 200 poäng

Kurskod: SVBSVE51

Den här kursen passar dig som kan läsa enkla texter.

I den här kursen får du lära dig:

 • att läsa och skriva för att bli säkrare och få ett större ordförråd,
 • att berätta och diskutera,
 • använda digitala hjälpmedel för att skriva och hitta information.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan, i cirka 12 månader, alternativt två dagar i veckan i 6 månader. Efter avslutad kurs får du betyg (E D C B A).

Svenska som andraspråk 1, 200 poäng

Kurskod: SVOSVE51

Den här kursen passar dig som kan läsa enkla texter.

I den här kursen får du lära dig:

 • att läsa och skriva för att bli säkrare och få ett större ordförråd,
 • att uttala ord,
 • att berätta och diskutera,
 • använda digitala hjälpmedel för att skriva och hitta information.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan, i cirka 12 månader, alternativt två dagar i veckan i 6 månader. Efter avslutad kurs får du betyg (E D C B A).

Matematik 1, 100 poäng

Kurskod: MAMMAT51

Den här kursen passar dig som kan räkna enkla tal med de fyra olika räknesätten.
I den här kursen får du lära dig:

 • att använda matematik i vardagslivet och i yrkeslivet,
 • att räkna ut om något är rimligt,
 • att lösa vanliga matematiska problem,
 • att använda ord som har att göra med matematik.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan, i cirka 6 månader. Efter avslutad kurs får du betyg (E D C B A).

Engelska 1, 100 poäng

Kurskod: ENSENG51

Den här kursen passar dig som kan tala och läsa enkla meningar på engelska.

I den här kursen får du lära dig:

 • att skriva och läsa engelska i vardagliga situationer och i ditt yrkesliv,
 • att tala engelska i vardagliga situationer och på semestern,
 • att förstå när någon talar engelska till exempel i en film och
  i vardagliga samtal,
 • om olika platser och kulturer i världen där många talar engelska.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan, i cirka 6 månader. Efter avslutad kurs får du betyg (E D C B A).