Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan kan läsa grundläggande vuxenutbildning på Komvux Helsingborg. Vill du repetera en grundskolekurs inför gymnasiestudierna går det också bra.

Grundläggande vuxenutbildning ger allmän grundskolekompetens och behörighet till studier på gymnasiet eller andra utbildningar.

Grundläggande kurser som du kan läsa på Komvux Helsingborg är:

  • engelska (dagtid eller kvällstid)
  • matematik (dagtid)
  • svenska (dagtid)
  • svenska som andraspråk – sva grund (dagtid eller flexibelt)

Studier på dagtid

Undervisningen är schemalagd. Du har möjlighet att delta i gruppundervisning varje dag under skolveckan. Du kan även kombinera dina studier med gymnasiekurser.

Du väljer din egen studietakt: 25, 50, 75 eller 100 %.

Studiestarter dagtid 2021: 29 november

Studiestarter dagtid 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars, 19 april, 23 maj, 27 juni (ej svenska och engelska), 15 augusti, 19 september, 24 oktober och 28 november.

Studier på kvällstid (gäller engelska)

När du läser på kvällen har du gruppundervisning på skolan måndagar klockan 17:00-20:00. Du kommunicerar med dina lärare både i gruppundervisningen och via vår digitala plattform.

Om du läser på kvällen studerar du 25 procent. Du kan kombinera kvällsundervisningen med dagtid och öka studietakten till hel- (100 %) eller deltid (75 %, 50 %).

Studiestarter dagtid 2021: 29 november

Studiestarter kvällstid 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 15 augusti, 19 september, 24 oktober och 28 november.

Flexibelt lärande (gäller svenska som andraspråk)

Flexibelt lärande innebär att du har undervisning på plats på skolan måndagar klockan 17:00-20:00. Du kan studera på 25% eller 50% studietakt. Du kommunicerar med dina lärare både i gruppundervisningen och via vår digitala plattform.

Studiestarter dagtid 2021: 29 november

Studiestarter flexibelt 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 15 augusti, 19 september, 24 oktober och 28 november.

Sista ansökningsdag

14 dagar före kursstart, med undantag för Flexibelt lärande svenska som andraspråk den 25 april 2022 där sista ansökningsdag är senast 3 veckor före kursstart.

Ansökan

Du ansöker om våra kurser via vuxenutbildningens webbansökan.

Informationsmöte

När du har skickat in din ansökan blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. Datum och tid för informationsmötet skickar vi till dig. Om du inte kommer till mötet förlorar du din plats på kursen eller utbildningen.

För dig som ansökt om matematik och engelska: vid informationsmötet får du göra ett test. Efter testet placeras du i en delkurs (1-4) beroende på din kunskapsnivå.

Studietakt

Välj din egen studietakt: 25, 50, 75 eller 100 %.

Om du vill ändra studietakt och studerar svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ska du mejla Johanna Stensson. I mejlet ska du ange: ämne, ditt personnummer, din nya studietakt (25, 50, 75 eller 100 %) och från vilken datum den nya studietakten gäller.

Studerar du grundläggande matematik eller engelska och vill ändra studietakt, ska du mejla Jeanette Esbjörnsson. I mejlet ska du ange: ämne, ditt personnummer, din nya studietakt (25, 50, 75 eller 100 %) och från vilken datum den nya studietakten gäller.

Schema för grundläggande ämnen

  • Studerar på heltid har du 15 timmar undervisning per vecka.
  • Undervisningen sker på dagtid och du studerar kl. 08.30-16:00. Detta varierar lite mellan de olika dagarna och vilket ämne du läser.
  • I schemat som visas i tabellen har du 10 lektioner per vecka. Varje lektion är markerad med mörkare färg.
  • Du ser att schemat för de olika ämnena varierar lite. Detta gör att du kan läsa två grundläggande ämnen samtidigt utan att det krockar i schemat.
  • Alla delkurser i de olika ämnena läser samtidigt. Du har samma tider om du läser delkurs 1 eller delkurs 3.
  • Svenska som andraspråk har 11 lektioner per vecka om du läser delkurs 2, delkurs 3 eller delkurs 4.