Grundläggande vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan kan läsa grundläggande vuxenutbildning på Komvux Helsingborg. Vill du repetera en grundskolekurs inför gymnasiestudierna går det också bra.

Grundläggande vuxenutbildning ger allmän grundskolekompetens och behörighet till studier på gymnasiet eller andra utbildningar.

Grundläggande kurser som du kan läsa på Komvux Helsingborg är:

  • engelska (dagtid eller kvällstid)
  • matematik (dagtid)
  • svenska (dagtid)
  • svenska som andraspråk – sva grund (dagtid eller kvällstid)

Studier på dagtid

Undervisningen är schemalagd. Du har möjlighet att delta i gruppundervisning varje dag under skolveckan. Du kan även kombinera dina studier med gymnasiekurser.

Du väljer din egen studietakt: 50, 75 eller 100%.

Gäller ej svenska, dagtid. Där kan du välja högst 50% i studietakt.

Studiestarter dagtid 2024: 12 augusti, 16 september, 21 oktober, 25 november.

Studier på kvällstid

När du läser på kvällen har du gruppundervisning på skolan måndagar klockan 17:00-20:00. Du kommunicerar med dina lärare både i gruppundervisningen och via vår digitala plattform.

Om du läser på kvällen studerar du 25 procent.

Studiestarter kvällstid 2024: 12 augusti, 16 september, 21 oktober, 25 november.

Sista ansökningsdag

21 dagar innan kursstart (söndag).

Ansökan

Du ansöker om våra kurser via vuxenutbildningens webbansökan.

Informationsmöte

När du har skickat in din ansökan blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. Datum och tid för informationsmötet skickar vi till dig. Om du inte kommer till mötet förlorar du din plats på kursen eller utbildningen.

För dig som ansökt om matematik och engelska: vid informationsmötet får du göra ett test. Efter testet placeras du i en delkurs (1-4) beroende på din kunskapsnivå.

Studietakt

Välj din egen studietakt: 50, 75 eller 100 %.

Om du vill ändra studietakt och studerar svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ska du mejla Johanna Stensson. I mejlet ska du ange: ämne, ditt personnummer, din nya studietakt (50, 75 eller 100 %) och från vilken datum den nya studietakten gäller.

Studerar du grundläggande matematik eller engelska och vill ändra studietakt, ska du mejla Jeanette Esbjörnsson. I mejlet ska du ange: ämne, ditt personnummer, din nya studietakt (50, 75 eller 100 %) och från vilken datum den nya studietakten gäller.

Schema för grundläggande ämnen

  • Studerar på heltid har du 15 timmar undervisning per vecka.
  • Undervisningen sker på dagtid och du studerar kl. 08.30-16:00. Detta varierar lite mellan de olika dagarna och vilket ämne du läser.
  • I schemat som visas i tabellen har du 10 lektioner per vecka. Varje lektion är markerad med mörkare färg.
  • Du ser att schemat för de olika ämnena varierar lite. Detta gör att du kan läsa två grundläggande ämnen samtidigt utan att det krockar i schemat.