Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Grundläggande vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan kan läsa grundläggande vuxenutbildning på Komvux Helsingborg. Vill du repetera en grundskolekurs inför gymnasiestudierna går det också bra.

Grundläggande vuxenutbildning ger allmän grundskolekompetens och behörighet till studier på gymnasiet eller andra utbildningar.

Grundläggande kurser

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andraspråk

Du kombinerar själv hur och vilka kurser du vill läsa. Du kan även kombinera med studier på sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiet, yrkeskurser eller arbete. För heltidsstudier krävs 20 poäng i veckan

Du kan läsa både matematik och engelska samtidigt på heltid. Du har också möjlighet att studera dessa ämnen på deltid: (75, 50 eller 25 %).

Studietakt  

Välj din egen studietakt: 25, 50, 75 eller 100 %.

Om du vill ändra studietakt och studerar sfi eller SvA på grundläggande nivå ska du meddela din lärare.

Studerar du grundläggande matematik eller engelska och vill ändra studietakt ska du mejla jeanette.esbjornsson@helsingborg.se. I mejlet ska du ange: ämne, ditt personnummer, din nya studietakt (25, 50, 75 eller 100 %) och från vilken datum den nya studietakten gäller

Informationsmöte

Alla elever får en kallelse och bjuds in till ett obligatoriskt informationsmöte inför kursstart.

Engelska, grundläggande dagtid

Du studerar hel- eller deltid (75, 50 eller 25 %). Undervisningen är schemalagd. Du har möjlighet att delta i gruppundervisning varje dag under skolveckan. Du kan även kombinera dina studier med gymnasiekurser.

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober, 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart.

Engelska, grundläggande – kvällstid

När du läser på kvällen har du gruppundervisning på skolan måndagar mellan 17:00 och 20:00. Du kommunicerar med dina lärare både i gruppundervisningen och via vår digitala plattform.

Om du läser på kvällen studerar du 25 procent. Du kan kombinera kvällsundervisningen med dagtid och öka studietakten till hel- (100 %) eller deltid (75 %, 50 %).

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober, 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart.

Matematik, grundläggande – dagtid

Du studerar hel- eller deltid (75, 50 eller 25 %). Undervisningen är schemalagd. Du har möjlighet att delta i gruppundervisning varje dag under skolveckan. Du kan även kombinera dina studier med gymnasiekurser.

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober, 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart.

Svenska, grundläggande dagtid

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober, 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart. Du studerar en dag i vecka på onsdagar.

Svenska som andraspråk, grundläggande dagtid

Du studerar hel- eller deltid (75, 50 eller 25 %). Undervisningen är schemalagd. Du har möjlighet att delta i gruppundervisning varje dag under skolveckan. Du kan även kombinera dina studier med gymnasiekurser.

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart

Svenska som andraspråk, grundläggande kvällstid

När du läser på kvällen har du gruppundervisning på skolan måndagar klockan 17:00-20:00. Du kommunicerar med dina lärare både i gruppundervisningen och via vår digitala plattform.

Om du läser på kvällen studerar du 25 procent. Du kan kombinera kvällsundervisningen med dagtid och öka studietakten till hel- (100 %) eller deltid (75 %, 50 %).

Studiestarter

17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november.

Sista ansökningsdag

7 dagar före kursstart.

Ansökan

Här ansöker du om våra kurser. Om du behöver få kontakt med en studievägledare kan du boka en tid här.

Nästa steg efter din ansökan

När du har skickat in din ansökan blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. Om du inte kommer till mötet förlorar du din plats på kursen eller utbildningen.

Vid informationsmötet får du göra ett test. Efter testet placeras du i en delkurs (1-4) beroende på din kunskapsnivå.

Datum och tid för informationsmötet skickar vi till dig.

Schema för grundläggande ämnen

  • Studerar på heltid har du 15 timmar undervisning per vecka.
  • Undervisningen sker på dagtid och du studerar kl. 08.30-16:00. Detta varierar lite mellan de olika dagarna och vilket ämne du läser.
  • I schemat som visas i tabellen har du 10 lektioner per vecka. Varje lektion är markerad med mörkare färg.
  • Du ser att schemat för de olika ämnena varierar lite. Detta gör att du kan läsa två grundläggande ämnen samtidigt utan att det krockar i schemat.
  • Alla delkurser i de olika ämnena läser samtidigt. Du har samma tider om du läser delkurs 1 eller delkurs 3.
  • Svenska som andraspråk har 11 lektioner per vecka om du läser delkurs 2, delkurs 3 eller delkurs 4.

Kontakt

Jeanette Esbjörnsson, telefon 042-10 46 54, komvuxhelsingborg@helsingborg.se