Gymnasial vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan läsa gymnasial vuxenutbildning. Vill du läsa in gymnasiekurser inför yrkesutbildning, högskolestudier eller arbete kan du göra det på Komvux Helsingborg. Du studerar i grupp dagtid.

Kurser och kursstarter

Här hittar du info om kurser och kursstarter.

Obs! Före kursstart tänk på att välja kurser i olika block så det inte blir schemakrock. Scrolla ner till modulschema för att se blocken.

Vill du läsa en kurs på plats parallellt med en distanskurs är det viktigt att du ansöker i god tid och deltar på introduktionsmötet om distansstudier, så att vi kan planera in samma startdatum för kurserna. Det minskar risken att du får problem med ditt studiemedel från CSN.

Blockschema för 10- och 20-veckorskurser

Betygsprövning

  • Du kan göra en prövning om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning.
  • Prövningen består oftast av ett skriftligt och ett muntligt prov. Ibland kan en fördjupningsuppgift ingå. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen.
  • Avgiften är 500 kronor per kurs/steg och prövningstillfälle.

Detta behöver du läsa för att få en gymnasieexamen

För en gymnasieexamen krävs 2400 poäng och att du läst kurser inom ett nationellt program. Här kan du läsa mer om gymnasieexamen inom vuxenutbildning.

De flesta kurser värderas till 100 poäng, men det finns även kurser som är 50 poäng och 150 poäng.

En gymnasieexamen kräver också att du har minst betyget E i minst 2 250 poäng. Du måste ha klarat betyget minst E i: Sv1/SvA1, Sv2/SvA2, Sv3/SvA3, Ma1(b eller c), En5, En6 samt ha gjort ett gymnasiearbete värt 100 poäng.  

Kurser som krävs för naturvetenskapsprogrammet 

Kurser som krävs för samhällsvetenskapsprogrammet

Ett nationellt program innehåller alltid:

Ämnen: SP NV
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p 1150 p
Programgemensamma ämnen 300p 450 p
Programinriktningar 350-450 p 300-400p
Programfördjupning 300-400 p 200-300 p
Individuellt val 200 p 200 p
Gymnasiearbete 100 p 100 p

På Komvux Helsingborg kan du välja inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle om du läser NV. Du kan också välja inriktningen Samhällsvetenskap om du läser SP.