Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Gymnasial vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan läsa gymnasial vuxenutbildning. Vill du läsa in gymnasiekurser inför yrkesutbildning, högskolestudier eller arbete har du möjlighet att göra det på Komvux Helsingborg. Du studerar i grupp och i de flesta kurserna kan du starta en ny kurs var femte vecka. Komvux Helsingborg erbjuder lite olika studieformer som du kan läsa om nedan.

Du kan antingen studera i grupp över en hel termin eller med ett mera individuellt upplägg. Om du studerar med ett individuellt upplägg gör du en studieplanering tillsammans med din lärare.

Studietakt – Standard och Flex

Alla kurser läses på 20 veckor.
100 poäng på 20 veckor = 25%
200 poäng på 20 veckor = 50%
300 poäng på 20 veckor = 75%
400 poäng på 20 veckor = 100%

Studietakt – Express

Alla kurser läses på 10 veckor.
100 poäng på 10 veckor = 50%
200 poäng på 10 veckor =100%

Standard

Du studerar i grupp, en till tre lektioner per vecka. Kurserna som är på 50 poäng läser du på 10 veckor. De kurser som är på 100 poäng läser du på 20 veckor.

Kursstart: 13 augusti och 22 oktober (för vissa kurser).

Flex

Du studerar i grupp, en till tre lektioner per vecka. Kursen är uppdelad i fyra delmoment. Kursstart var femte vecka och du läser kursen i 20 veckor.

Kursstart: 13 augusti, 17 september, 22 oktober och  26 november.

Express

Du intensivläser en 100-poängskurs på 10 veckor. Express-kurserna är för dig som är beredd att satsa på studierna. Du studerar i grupp, fyra lektioner under dagtid per vecka. Tempot är högt i Express-kurserna och därför rekommenderar vi dig att kombinera din Express-kurs med en orienteringskurs i ditt ämne. Vi erbjuder följande Express-kurser under hösten 2018:

 • Svenska som andraspråk 2.
  Kursstart: 13 augusti
 • Svenska som andraspråk 3.
  Kursstart: 22 oktober
 • Engelska 5.
  Kursstart: 13 augusti
 • Engelska 6.
  Kursstart: 22 oktober
 • Matematik 1a, 1b, eller 1c.
  Kursstart: 13 augusti
 • Matematik 2a, 2b eller 2c.
  Kursstart: 22 oktober

Förkunskapskrav

Genomgången grundskola eller motsvarande kunskaper.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 7 dagar före kursstart.

Ansökan

Gör din ansökan på webben.

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista, gymnasiet våren 2018 (pdf 74 kB).

Så här fungerar schemat på gymnasiet på Komvux Helsingborg

 • Alla kurser på gymnasiet erbjuds på dagtid.
 • Varje block innehåller 3 lektioner.
 • En 100p-kurs innehåller mellan två och tre lektioner per veckan där varje lektion är 90 minuter.
 • Lektionerna är fördelade inom sex block (A-F).
 • Varje lektion är namngiven (A1,A2…) och finns inom ett block. Varje block har olika färger.
 • Gymnasiets blockstruktur är också anpassad till schemat på grundläggande nivå. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Schemapositioner gymnasiet

Planera dina kurser på gymnasiet

 • Varje kurs som du vill läsa är placerad i ett block (A-F).
 • Du vill undvika att olika kurser krockar med varandra i ditt schema.
 • Bästa sättet för att undvika att få schemakrockar är att välja kurser från olika block. Detta måste du själv tänka på när du söker till Komvux Helsingborg. Det är du som vet vilka kurser du behöver läsa.
 • I figuren nedan ser du att vissa kurser ligger inom samma block. Planera dina studier genom att inte välja två kurser inom samma block vid samma tillfälle.
 • I figuren nedan ser du vilka kurser som ska läsas inom ramen för SP och NV. Du ser också en rekommendation hur du kan läsa till en gymnasieexamen under terminerna (T1,T2…)
 • I och med att det varierar mellan SP och NV vad som ska läsas, så rekommenderar vi dig att fundera på vilket program du vill läsa innan du påbörjar de kurser som är programgemensamma.
 • Figuren nedan ger dig ett förslag på när du kan läsa de olika kurserna, men du får gärna planera din studietid efter vad som passar dig bäst.
 • Du kan även kombinera grundläggande kurser med gymansiekurser utan att det krockar i schemat.

Vilka kurser som finns i de olika blocken och när (T = termin) de kan läsa kurserna inom ett nationellt program (NV eller SP)

Detta erbjuder vi dig som vill läsa gymnasiekurser på Komvux Helsingborg

 • En gymnasieexamen innebär att du har läst 2400 p av olika kurser inom ett nationellt program. Komvux Helsingborg erbjuder kurser inom samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogram är två av de högskoleförberedande programmen som erbjuds i Sverige på gymnasienivå.
 • På Komvux Helsingborg kan du läsa alla gymnasiekurser inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och Naturvetenskapsprogrammet (NV) förutom moderna språk (ex tyska, franska,spanska).
 • Du kan se alla de kurser vi erbjuder i listan på denna sida.
 • Du väljer själv vilka kurser du vill läsa och hur du vill kombinera kurserna.

När du har klarat en gymnasieexamen är du behörig att söka in till olika utbildningar på universitet eller högskola. Du kan få mer information om vilka behörighetskrav som gäller till olika utbildningar på universitet och högskola genom www.studera.nu

Detta behöver du läsa för att få en gymnasieexamen

De flesta kurser värderas av Skolverket till 100 p, men det finns även kurser som är 50p och 150 p på Komvux Helsingborg.

En gymnasieexamen kräver att du läst 2400 p och att du läst kurser som erbjuds inom ett nationellt program. Här kan du läsa mer om gymnasieexamen inom vuxenutbildning.

En gymnasieexamen kräver också att du har minst betyget E i minst 2250p. Kurser som du måste ha klarat betyget minst E i är: Sv1/SvA1, Sv2/SvA2, Sv3/SvA3, Ma1(b eller c), En5, En6. Du ska även ha betyget E i kursen gymnasiearbete 100p.

Kurser som krävs inom ramen för Naturvetenskapsprogrammet (pdf 28 kB).

Kurser som krävs inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet (pdf 28 kB).

Ett nationellt program innehåller alltid följande struktur:

Ämnen: SP NV
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p 1150 p
Programgemensamma ämnen 300p 450 p
Programinriktningar 350-450 p 300-400p
Programfördjupning 300-400 p 200-300 p
Individuellt val 200 p 200 p
Gymnasiearbete 100 p 100 p

På Komvux Helsingborg kan du välja inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle om du läser NV. Du kan också välja inriktningen Samhällsvetenskap om du läser SP.