Elevassistent med pedagogisk inriktning

Som elevassistent stöttar du elever och lärare för att underlätta lärandet och livet i skolan. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under lektioner, på raster och i fritidshem.

Att arbeta som elevassistent

I arbetet som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som är i behov av extra stöd i skolan/vardagen. Du kan ha ansvar för en eller flera elever under skoldagen. Din arbetsuppgift kan vara till exempel att agera som ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter.  Det kan även handla om att hjälpa eleven finna ro i sina studier och skapa individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Du utgår från elevens individuella behov och arbetar för att eleven ska lära sig att använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du behöver också ha ett stort intresse och engagemang för att hjälpa och stödja eleven i sitt lärande och sin utveckling. För att klara av arbetet behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och dessutom bör du vara simkunnig.

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver du vara lugn, tålmodig och kunna samarbeta.  Du ska även vara duktig på att kommunicera och ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare. Viktigt är att vara ansvarsfull och engagerad.

Start

Utbildningsstart 8 januari 2024

Ansökan

Ansökan öppnar 16 oktober. Sista ansökningsdag är den 26 november 2023

Kursinformation

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha goda kunskaper i svenska.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen, övrig utrustning och resekostnader.

Utbildningen består av lärarledda lektioner både inomhus och utomhus, handledning och eget arbete, ofta i grupp samt praktik på en skola. Du behöver ha en viss vana vid att använda dator med tillgång till internet eftersom undervisningen sker med stöd av lärplattformen Itslearning.

Utbildningen har främst inriktning mot grundskola, anpassad skola och fritidshemsverksamhet vilket innebär att du arbetar med barn i åldrarna 6–16 år.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på stort eget ansvarstagande. Utbildningen är på heltid, 40 timmar/vecka, utan avbrott för ledigheter. Du läser yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet.

För att du ska få en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) måste du ha läst eller komplettera med fler kurser.

Denna utbildning erbjuds förutsatt att nödvändiga nationella beslut tas och tillräckligt antal studerande finns.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • Svenska/svenska som andra språk

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom detta utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan här.

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg i din ansökan. Inför antagning kan det förekomma språktest för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Informationsmöte

Mer information om tid, plats och upplägg kommer senare.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) – Praktik

I utbildningen ingår praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL gör du under minst åtta veckor på en skola eller fritidsverksamhet. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Godkänns av din hemkommun

Om du är skriven i en annan kommun än anordnarkommunen krävs ett godkännande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
PEDKOU0 Kommunikation 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 100
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
FRTFRD0 Fritids- och idrottskunskap 100
NAGNAT01 Naturguidning 100
HALMEN0 Mental träning 100
KVARXX Komvuxarbete 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete  200
Totalt 1200

Vill du veta mer? Kontakta: