Elevassistent med pedagogisk inriktning

Som elevassistent stöttar du elever och lärare för att underlätta lärandet och livet i skolan. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under lektioner, på raster och i fritidshem.

I arbetet som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som är i behov av extra stöd i skolan/vardagen, med ansvar för ett eller flera barn och ungdomar under skoldagen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara som stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.  Det kan även handla om att hjälpa eleven finna ro i sina studier och skapa individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Du utgår från elevens individuella behov och arbetar för att eleven ska lära sig att använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du behöver också kunna skapa goda relationer och ha ett stort intresse och engagemang för att hjälpa och stödja elever i sitt lärande och sin utveckling.

Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn och ungdomar.

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver du vara lugn, tålmodig och kunna samarbeta.  Du ska även vara duktig på att kommunicera och ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare. Viktigt är att vara ansvarsfull, ha ett stort intresse och engagemang för att hjälpa och stötta elever i sitt lärande och sin utveckling.

Start

Start 9 januari

Ansökningstid

17 oktober – 27 november

Utbildningens längd

50 v

Studietakt

Heltid (100 %)

Kurser

Kommunikation, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Specialpedagogik, 100 poäng
Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng
Naturguidning, 100 poäng
Mental träning, 100 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Totalt: 1200 poäng

Kursinformation

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i både i tal och skrift, dvs. godkänt betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen, övrig utrustning och resekostnader.

Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning och eget arbete, ofta i grupp, samt praktik på en skola. Du behöver ha en viss vana vid att använda dator med tillgång till Internet eftersom undervisningen sker med stöd av lärplattformen Itslearning.

Målet med utbildningen är att du ska ha förmåga att arbeta med barns/ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar, kunna samverka, samarbeta och kommunicera samt att känna till vikten av en hälsosam livsstil och hur levnadsmiljöer och bakgrund påverkar.

Utbildningen har inriktning mot skola och fritidsverksamhet.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på stort eget ansvarstagande. Utbildningen är på heltid, 40 timmar/vecka, utan avbrott för ledigheter. Du läser yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet. För att du ska få en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) måste du ha läst eller komplettera med fler kurser.

Denna utbildning erbjuds förutsatt att nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • Svenska/Svenska som andra språk

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom detta utbildningsområde?
Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Utbildningen vänder sig till dig som är folkbokförd i Helsingborg. Bor du i en annan kommun måste din hemkommun godkänna din ansökan.

Du ansöker via webbansökan.

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg i din ansökan. Inför antagning kan det förekomma språktest för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) – Praktik

I utbildningen ingår praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL gör du under minst åtta veckor på en särskola, en skola eller fritidsverksamhet. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.