Komvux Helsingborg

På Komvux Helsingborg kan du studera svenska för invandrare (sfi), läsa in och komplettera grundskole- och gymnasieämnen eller gå särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Du kan välja att läsa på heltid eller deltid. I ett flertal ämnen kan du studera under flexibla former.

Din skola är stängd för undervisning sedan den 18 mars 2020

Du fortsätter dina studier, men undervisningen sker på distans via digitala läromedel. Du får mer information direkt från din skola.

Om du har ersättning från CSN, och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet betalas ut som vanligt. Behöver du kontakta, eller har en pågående planering med, en studie- och yrkesvägledare så hittar du kontaktuppgifter på din digitala lärplattform eller via din lärare.

Undervisning på vuxenutbildningen sker på distans för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om distansundervisning.