Välkommen till Lärvux i Helsingborg!

Lärvux är Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

För att studera på Lärvux ska du:

 • vara 20 år eller äldre.
 • ha en intellektuell funktionsnedsättning på grund av en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
 • klara av utbildningen på Lärvux.

Det kostar ingenting att gå en kurs på Lärvux. Ibland får du betala för läromedel.

Det här kan Lärvux erbjuda dig:

 • Du kan studera ämnesområden och kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.
 • Du kan även välja en yrkesutbildning där en del av utbildningen är ute på en praktikplats.
 • Du studerar i små grupper och med anpassat stöd.
 • Du får betyg eller intyg efter avslutad kurs.

Ny kurs på Lärvux! Läsa och skriva engelska.

Lärvux startar en grundläggande kurs i att läsa och skriva engelska i augusti. Kontakta Åse Lundén-Welden, ase.lunden-welden@helsingborg.se, 0723-94 91 38, om du vill veta mer.

Ditt mål med studierna:

 • Få kunskaper som du kan använda på en arbetsplats.
 • Läsa klart din grund- eller gymnasiesärskoleutbildning.
 • Lära dig ett nytt språk.
 • Lära dig ta hand om ditt hem och klara av din vardag.
 • Lära dig om saker som just du tycker är intressant eller bra att kunna (personlig utveckling).

Tillsammans skriver vi ditt personliga mål i en individuell studieplan.