Validering inom Barn- och fritidsutbildning

Har du yrkeserfarenhet inom förskola/skola och/eller annan social verksamhet? Då skulle du kunna validera till barnskötare/elevassistent eller resursperson.

Validering innebär att kunskap som du fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige eller annat land synliggörs och dokumenteras. Du ska med hjälp av svenska språket muntligt, skriftligt och praktiskt kunna berätta och visa dina kunskaper och kompetenser.

Efter att din kunskap är dokumenterad kan den betygsättas eller bli portfolieförd. Du kan använda detta för vidare studier eller söka arbete inom sociala verksamheter. Kunskaper du inte validerar leder till kompletterande studier. Kompletteringsstudierna avslutas med ett obligatoriskt Komvuxarbete på 100 poäng. De kompletterande studierna är individuella och utgår ifrån hur mycket du har validerat av. Om du har förkunskaper och erfarenhet finns en särskild ansökan till validering i webben.

Utbildningslängd

32 veckor.

Ansökan

Nästa start planeras hösten 2024.

Du ansöker på webben via denna länk.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun.

Du behöver bifoga dina studiebetyg och arbetsgivarintyg i ansökan.

Förkunskapskrav

Du som har svenska grundläggande årskurs 9, samt har minst ett års erfarenhet, sammanräknat på heltid, av svensk/nordisk förskola/skola eller annan social verksamhet kan validera.

Inför antagning kan det förekomma språktest för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Kurser

Du validerar mot 1200 poäng. Nedan ser du kurserna som ska valideras:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Kost och hälsa, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Socialt arbete 1, 100 poäng
 • Socialt arbete 2, 100 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng

Kurser som du läser (150 poäng):

 • Orienteringskurs, 50p
 • Komvuxarbete, 100p

Totalt antal poäng, 1350

Valideringslängd och -plats

Ca 30 veckor, individuell planering görs tillsammans med lärare. Du validerar på heltid på en förutbestämd förskola/skola eller annan social verksamhet inom Helsingborgs stad.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg