Validering inom Barn- och fritidsutbildning

Har du yrkeserfarenhet inom förskola och skola? Då skulle du kunna validera till barnskötare eller elevassistent.

Validering innebär att kunskap som du fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige eller annat land synliggörs och dokumenteras. Du ska med hjälp av svenska språket muntligt, skriftligt och praktiskt kunna berätta och visa dina kunskaper och kompetenser.

Efter att din kunskap är dokumenterad kan den betygsättas eller bli portfolieförd. Du kan använda detta för vidare studier eller söka arbete inom området. Kompletterande studier kan bli aktuellt om du inte har kunskap och erfarenhet att validera. I kompletterande studier gör du ditt gymnasiearbete på 100 poäng som blir ett kvitto på att du är redo för ditt yrke. De kompletterande studierna är individuella och utgår ifrån hur mycket du har validerat av. Om du har förkunskaper och erfarenhet finns en särskild ansökan till validering i webben. Det är viktigt att du fyller i kompetenskartläggningsformuläret.

Start

4 april 2022

Ansökningstid

25 oktober-12 december 2021

Informationsmöte

8 december 2021 klockan 15:30-16:30 via Teams. Vi mejlar inbjudan till dig som har sökt.

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun.

Du behöver bifoga dina studiebetyg och arbetsgivarintyg i ansökan.

Förkunskapskrav

Du som har grundläggande nivå i svenska, till och med årskurs 9, samt har minst ett års erfarenhet av svensk/nordisk förskola kan validera.

Kurser

Du validerar mot 1200 poäng. Nedan ser du kurserna som ska valideras:

Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Kost och hälsa, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Socialt arbete, 200 poäng
Specialpedagogik, 100 poäng

Kurser som du läser (150 poäng):

Orienteringskurs, 50p
Komvuxarbete, 100p

Totalt antal poäng, 1350

Valideringslängd och -plats

Ca 30 veckor, individuell planering görs tillsammans med lärare. Du validerar på heltid på en förutbestämd förskola inom Helsingborgs stad.

Kompletterande studier

Individuellt, beroende på dina kunskaper under valideringen.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg