Att studera på Komvux Helsingborg

Välkommen till Komvux Helsingborg! Här nedan får du svar på några frågor som nyblivna studenter kan ha. Lycka till med studierna!

Betyg och intyg

Din lärare informerar dig om dina studieresultat under kursens gång. Du får betyg efter varje genomförd kurs. Här kan du beställa betyg.

Behöver du ett dokument som visar att du studerar eller har studerat?

Då kan du beställa ett studieintyg. Mejla ditt fullständiga namn till studieintyg.kh@helsingborg.se så kan du hämta ditt intyg i receptionen nästa dag.

Bristande framsteg i studierna – avbrott

Det är viktigt att du går på dina lektioner för att klara studierna. I skollagen 20 kap.9 § står att om en elev inte gör tillräckligt stora framsteg, eller saknar förutsättningar att ta till sig undervisningen, så ska studierna avbrytas.

Om du inte kommer till skolan på minst tre veckor, utan att meddela varför, avbryts utbildningen. Vill du återuppta dina studier måste du ansöka igen. Detta enligt förordningen om vuxenutbildningen 7 kap.1 §

Om du har hög frånvaro, utan godtagbar anledning, kommer skolan att rapportera till CSN att du inte är studieaktiv. CSN utreder då om du har rätt till studiemedel.

Cafeteria

En cafeteria finns på våning 1. Det finns även kaffemaskiner på våning 3 och 4 där du kan köpa varma drycker. Du kan bara betala med kontokort.

Lärplattform

Vi använder lärplattformen Itslearning. Via den kan du kommunicera med din lärare och göra uppgifter hemifrån. Du får ett inloggningskonto när du blir elev på Komvux Helsingborg. Användarnamn och lösenord skickas till den e-postadress du uppgett när du sökt kurser eller utbildning.

Enkäter

Enligt skollagen ska skolan arbeta systematiskt med kvalitet. Som en del i kvalitetsarbetet ska eleverna besvara frågor i enkäter.

Försäkring

Helsingborg stad har en olycksfallsförsäkring. Du är försäkrad under undervisningstiden samt på din resa till och från skolan.

Individuell studieplan

Alla elever ska ha en individuell studieplan. I den finns elevens jobbmål, mål med studierna och studietakt.

Klagomål

Du som är elev har alltid möjlighet att framföra klagomål och synpunkter. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, klasskamrater, kränkning eller särbehandling. Vi lyssnar alltid på dig. Vi arbetar i enlighet med skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling.

Så här gör du om du vill klaga på något:

  1. Prata med din lärare och försök lösa problemet.
  2. Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till din rektor. Andreas Olsson är rektor för Sva grund, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, och Åse Lundén-Welden är biträdande rektor för sfi och Lärvux. Kontaktuppgifterna hittar du på personalsidan.
  3. Om du och din rektor inte kan lösa problemet kontaktar du Helsingborg stad här.

Kursplaner och styrdokument

Vi följer Skolverkets kursplaner och övriga nationella styrdokument. Dessa finns på Skolverkets webbsida.

Kurslitteratur

Om du läser sfi får du kurslitteratur av din lärare.

Läser du på grundläggande nivå kontakta din lärare om kurslitteratur. Du kan låna delar av kursmaterial.

Du bekostar litteraturen själv. Det finns anslagstavlor på våning 3, 4 och 5 där du kan sätta upp lappar om att köpa eller sälja begagnad kurslitteratur.

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Komvux Helsingborg har en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet är att alla elever ska veta hur och vem de ska kontakta om de känner sig kränkta.

Parkering

Komvux Helsingborg har inga avgiftsfria parkeringsplatser. Det finns en stor betalparkering söder om skolan.

Öppettider

Receptionen på Rönnowsgatan 10 är till för elever på Komvux Helsingborg och har följande öppettider:

  • Måndag – torsdag 8.00 –16.00
  • Fredagar 8.00 – 15.00

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ann-Louise Alenius eller Hanna Walgren.

Rökning

Rökning är förbjuden i skolans lokaler. Du får röka vid cykelparkeringen utanför huvudentrén.

Möjligheter till stöd

Du kan få extra stöd och hjälp via Studieteamet.

Studie- och yrkesvägledning

Här hittar du information om studie- och yrkesvägledning.

Studietakt

Du kan studera i olika studietakt: 50, 75 eller 100 procent. 25 procent studietakt finns enbart på kvällen, och gäller endast grundläggande nivå. Om du vill ändra studietakt och studerar sfi eller SvA på grundläggande nivå ska du meddela din lärare.

Studerar du grundläggande matematik eller engelska och vill ändra din studietakt ska du mejla jeanette.esbjornsson@helsingborg.se

I mejlet ska du ange

  • Vilket ämne du studerar.
  • Ditt personnummer.
  • Din nya studietakt (50 %, 75 %, 100 %).
  • Från vilken datum den nya studietakten gäller.

Trådlös nätverk Wi-Fi

På skolan finns ett öppet trådlöst nätverk.