Att studera på Komvux Helsingborg

Välkommen till Komvux Helsingborg! Här får du svar på några frågor som nyblivna studenter kan ha. Lycka till med studierna!

Betyg och intyg

Läraren informerar kontinuerligt under kursen om dina studieresultat. Betyg sätts på varje genomförd kurs. Här kan du beställa betyg. Om du behöver ett studieintyg som intygar att du är elev på Komvux Helsingborg kan du kontakta receptionen på våning 1.

Bristande framsteg i studierna – avbrott

En god närvaro vid lektionerna underlättar alltid studierna. Vi rekommenderar att du går på dina lektioner och utnyttjar de möjligheter till stöd som finns på skolan. Om en elev ej gör tillfredsställande framsteg eller saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen, ska studierna avbrytas enligt skollagen kap 20. 9.

För en elev som uteblir från undervisning mer än tre veckor, utan att meddela varför, ska utbildningen avbrytas. Vill eleven återuppta sina studier måste hen ansöka igen. Detta enligt förordningen om vuxenutbildningen kap 7.1.

Hög frånvaro på grundläggande eller gymnasial nivå utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, d.v.s. ”den studerande följer inte studierna enligt skolans krav”. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel.

Cafeteria

En elevcafeteria finns på våning 1. Det finns kaffemaskiner på våning 3 och 4 där man kan köpa varma drycker. Du kan bara betala med kontokort.

Ledighet

Om du vill vara ledig mindre än fem skoldagar ska du kontakta undervisande lärare.

En elev kan beviljas ledighet i mer än fem skoldagar upp till maximalt femton skoldagar av rektor om det finns särskilda skäl till detta. Ledighetsansökan ska vara inkommen i god tid inför ledigheten. Ledighetblankett finns att hämta i receptionen.

Eleven fyller i ledighetsblanketten och lämnar blanketten i receptionen. Om inte frånvaron beviljas meddelas eleven om detta.

Eleven ansvar själv för att ta igen studierna eleven missat under sin ledighet.

Ledighet som omfattar mer än fem skoldagar ska alltid anmälas till CSN. Detta är elevens ansvar att anmäla.

Lärplattform

Vi använder lärplattformen Itslearning. Via den kan du kommunicera med din lärare och göra uppgifter hemifrån. Alla elever får ett inloggningskonto när de blir elever på Komvux Helsingborg. Användarnamn och lösenord skickas till den epostadress du angivit när du sökt kurser/utbildning till Komvux Helsingborg.

Enkäter

I enlighet med skollagen kap 4.3 ska systematiskt kvalitetsarbete göras. Som en del i kvalitetsarbetet har vi kontinuerliga enkäter som eleverna får besvara.

Försäkring

Helsingborg stad har en olycksfallsförsäkring. Den gäller under verksamhetstid, d.v.s. undervisningstid och resa till och från skolan.

Individuell studieplan

Varje elev har en individuell studieplan där elevens jobbmål, mål med studierna och studietakt framgår.

Kursplaner och styrdokument

Vi följer Skolverkets kursplaner och övriga nationella styrdokument. Dessa finns på Skolverkets webbsida.

Kurslitteratur

Läser du Sfi får du kurslitteratur av din lärare.

Läser du på grundläggande eller gymnasial nivå får du ordna kurslitteratur själv. Här hittar du litteraturlistan för gymnasiestudier (pdf 74 kB).

Vi har en anslagstavla i receptionen på våning 1 där du kan sätta upp lappar om att köpa eller sälja begagnad kurslitteratur.

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Komvux Helsingborg har en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet är att alla elever ska veta hur och vem de ska kontakta om de känner sig kränkta. Här kan du läsa mer om handlingsplanen: Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Komvux Helsingborg 2019 (pdf 213 kB).

Parkering

Komvux Helsingborg har inga avgiftsfria parkeringsplatser. Det finns en stor betalparkering söder om skolan.

Receptionens öppettider

Receptionen på våning 1 är alltid bemannad under öppettiderna. Här kan du få svar på frågor eller vägledning som rör det dagliga arbetet på Komvux Helsingborg.

Receptionens öppettider:

  • Måndag klockan 08:00-16:00 (huvudingången) och klockan 16:00-18:00 (östra ingången, reception i rum 560 på femte våningen)
  • Tisdag klockan 08:00-16:00 (huvudingången)
  • Onsdag klockan 08:00-14:00 (huvudingången)
  • Torsdag klockan 08:00-16:00 (huvudingången)
  • Fredag klockan 08:00-15:00 (huvudingången)

Rökning

Rökning är förbjuden i skolans lokaler. All rökning hänvisas till platsen vid cykelparkeringen utanför huvudentrén.

Möjligheter till stöd

I samma hus som Komvux Helsingborg finns också möjlighet till extra stöd via Studieteamet.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare kommer du i kontakt med på våning 2. Här hittar du studie- och yrkesvägledningens öppettider.

Studietakt

Som elev kan man studera med olika studietakt (25%,50%, 75% eller 100%). Om du vill ändra studietakt och studerar Sfi eller SvA-grundläggande nivå ska du meddela din lärare. Studerar på du grundläggande matematik eller engelska och vill ändra din studietakt ska du maila till jeanette.esbjornsson@helsingborg.se

I mailet ska du ange:

  1. Vilket ämne du studerar.
  2. Ditt personnummer.
  3. Din nya studietakt (25%,50%,75%,100%) .
  4. Från vilken datum den nya studietakten gäller.

Trådlös nätverk Wi-Fi

På skolan finns ett öppet trådlöst närverk.