Naturkunskap 2

Naturkunskap 2 bygger på dina tidigare erfarenheter och kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor – speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100