Religionskunskap 2

Religionskunskap 2 bygger på kurs 1 och breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap 1. Utifrån din studieinriktning och egna behov får du möjligheter att vidareutveckla dina kunskaper och färdigheter på tros- och livsåskådningarnas område samt etiska problem i vardagen och i större sammanhang.