Kurser inom ämnesområden

Ämnesområden som motsvarar träningsskolan.

Språk och kommunikation 1200 vp

Kurskod: SGRSPR7

Delkurser i Språk och kommunikation

Delkurs: Känslor och samspel 300 vp

Kurskod: SGRSPRU

I den här kursen får du träna på

 • att uttrycka dig
 • att samtala och lyssna på andra
 • att förstå kroppsspråk och gester

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Datorkunskap 300 vp

Kurskod: SGRSPRV

I den här kursen får du träna på

 • att använda digitala verktyg – lärplatta, dator och mobiltelefon
 • att söka information på internet
 • vad du ska tänka på när du är på internet

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Skriva och förstå 300 vp

Kurskod: SGRSPRW

I den här kursen får du träna på

 • att uttrycka dig
 • att läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator
 • att använda kommunikationsverktyg

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Kultur i världen 300 vp

Kurskod: SGRSPRX

I den här kursen får du träna på

 • att förstå enkla ord och uttryck på engelska
 • att samtala om bilder
 • att samtala om böcker och filmer från olika ställen i världen

Samtalen är på svenska.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Natur och miljö 1200vp

Kurskod: SGRNAT7

Delkurser i Natur och Miljö

Delkurs: Människa, djur och natur 300 vp

Kurskod: SGRNATU

I den här kursen får du lära dig om

 • människokroppen
 • relationer, kärlek och sexualitet.
 • växter och djur
 • naturens mönster, till exempel dygn, årstider och vädertyper
 • vattnets olika former och kretslopp i naturen

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Vardagsmatematik 300 vp

Kurskod: SGRNATV

I den här kursen får du lära dig om

 • tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax
 • tid, till exempel morgon, veckodag och årstid
 • planering i tidsföljd, med eller utan digitala verktyg
 • avstånd, riktning och riktmärken och hur de används för att exempelvis hitta rätt
 • heltal, sedlar och mynt. Hur de sorteras efter värde.
 • pengars användning. Digitala betalningssätt.
 • de fyra räknesätten i praktiska situationer

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Miljö och hälsa 300 vp

Kurskod: SGRNATVW

I den här kursen får träna på

 • att hantera olika situationer, till exempel göra klädval efter temperatur och tända ljuset när det är mörkt
 • att göra bra val för naturen, till exempel källsortering
 • Att upptäcka risker, till exempel när du använder elektricitet och möter värme och kyla

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Teknik i vardagen 300 vp

Kurskod: SGRNATX
I den här kursen får du lära dig om

 • några vanliga tekniska saker och hur de fungerar
 • hur datorer används till exempel tangentbord, skärm och hårddisk
 • hur programmering fungerar och kan styra saker
 • teknisk utrustning och digitala verktyg som finns i din närhet.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Individ och samhälle 1200 vp

Kurskod: SGRIND7

Delkurser i Individ och samhälle

Delkurs: Eget boende 300 vp

I den här kursen får du träna på

 • att städa och tvätta
 • att laga mat och baka
 • att använda olika redskap och maskiner som finns i ett hem

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Helsingborg 300 vp

I den här kursen får du lära dig om

 • staden Helsingborg
 • service i samhället till exempel sjukvård och bibliotek
 • aktuella frågor och debatter i Helsingborg

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Livsfrågor 300 vp

I den här kursen får du träna på

 • att samtala om viktiga frågor i livet t.ex. kamratskap
 • att samtala om demokrati och människors lika värde
 • att förstå och diskutera olika sorters reklam

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.

Delkurs: Religion 300 vp

I den här kursen får du lära dig om

 • traditioner och högtider
 • kristendomen i det svenska samhället
 • andra världsreligioner

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du ett intyg att du har studerat kursen.