Kurser grundsär

Grundläggande kurser som motsvarar grund särskolan.

Här kan du läsa om våra vanligaste kurser. Du kan kontakta Lärvux om du är intresserad av att läsa andra kurser.

Engelska 450 vp

Kurskod: SGRENG7

Delkurs Engelska grundläggande 200 vp

Kurskod: SGRENGU

I den här kursen får du lära dig

 • att tala enkel engelska i olika situationer
 • att förstå när andra talar enkel engelska
 • att läsa och skriva ord och enkla texter
 • om olika platser i världen där många talar engelska

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 9 månader, alternativt två dagar i veckan i cirka 5 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs Engelska fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRENGV

I den här kursen får du fortsätta att lära dig

 • att tala enkel engelska i olika situationer
 • att förstå när andra talar enkel engelska
 • att läsa och skriva ord och enkla texter
 • om olika platser i världen där många talar engelska

Du behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen

eller ha fått dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i 11 månader, alternativt två dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, till exempel uttal, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, gester och frågor.

Hem- och konsumentkunskap 350 vp

I den här kursen får du lära dig

 • enkel matlagning och bakning
 • vad som är nyttig mat
 • om hygien, tvättning och att städa
 • hur pengarna kan räcka till hyra, mat, kläder och nöjen

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Matematik  600 vp

Kurskod: SGRMAT7

Delkurs Matematik grundläggande 300vp

I den här kursen får du lära dig

 • att använda matematik i vardagssituationer
 • att använda och förstå olika räknesätt
 • att hantera och förstå pengars värde
 • om klockan och tid
 • om längd, volym och vikt

Kursen studeras tre timmar en dag i veckan i 11 månader, alternativt två dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs Matematik fördjupning 300 vp

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att använda matematik i vardagssituationer
 • att använda och förstå olika räknesätt
 • att hantera och förstå pengars värde
 • om klockan och tid
 • om längd, volym och vikt
 • rimlighet när du till exempel ska betala

Elever behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen studeras tre timmar en dag i veckan i 11 månader, alternativt två dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Svenska 1000vp

Kurskod: SGRSVE7

Delkurs Svenska – samtal, språkbruk och IT 250 vp

Kurskod: SGRSVEU

I den här kursen får du lära dig:

 • att tala och samtala om olika saker och situationer,
 • att diskutera och berätta för andra,
 • att leta information på dator och iPad från olika källor.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs Svenska – läsa, skriva, texter och IT 250vp

Kurskod: SGRSVEV

I den här kursen får du lära dig

 • att läsa, skriva och förstå enkla texter
 • enkel stavning och grammatik
 • om olika författare
 • att använda dig av dator och iPad för att lära dig mer om litteratur, bilder och filmer

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs Svenska – samtal, språkbruk och IT fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRSVEW

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att tala och samtala om olika saker och situationer,
 • att diskutera och berätta för andra
 • att leta information på dator och iPad från olika källor

Elever behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs Svenska – läsa, skriva, texter och IT fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRSVEX

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att läsa, skriva och förstå texter
 • stavning och grammatik
 • om olika författare
 • att använda dig av dator och iPad för att lära dig mer om litteratur, bilder och filmer

Elever behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Svenska som andraspråk 1000 vp

Du kan välja samma delkurser som finns i svenska men du får till exempel träna mer på att uttala ord.

Kroppen, relationer och hälsa 100 vp

I den här kursen får du lära dig om

 • Du lär dig om viktiga organ och om vanliga sjukdomar.
 • Hälsa. Du lär dig om människans sömnbehov, rörelsebehov och matbehov.
 • Du lär dig om hur människor har relationer med varandra.
 • Du lär dig till exempel om preventivmedel, hur barn blir till och om att känna kärlek och lust.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 5 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Orienteringskurs – Datorkunskap, sociala medier och digitala verktyg 150 vp

I den här orienteringskursen får du:

 • träna på att hantera några enkla situationer i vardagen med hjälp av digitala verktyg i en dator, på en iPad eller i din telefon,
 • träna på att skicka mail och att chatta,
 • lära dig hur några vanliga digitala tjänster i samhället fungerar, till exempel e-legitimation,
 • prova att kommunicera på sociala medier, till exempel Facebook och Instagram,
 • träna på att söka information på internet och att vara källkritisk.

Kursen är tre timmar, en dag i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).