Grundläggande kurser

Här kan du läsa om våra vanligaste kurser.

Du kan kontakta Lärvux om du är intresserad av att läsa andra kurser.

Engelska 450 vp

Kurskod: SGRENG7

Delkurser i engelska:

Delkurs, Engelska grundläggande 200 vp

Kurskod: SGRENGU

I den här kursen får du lära dig

 • att tala enkel engelska i olika situationer
 • att förstå när andra talar enkel engelska
 • att läsa och skriva ord och enkla texter
 • om olika platser i världen där många talar engelska

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 9 månader, alternativt 2 dagar i veckan i cirka 5 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs, Engelska fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRENGV

I den här kursen får du fortsätta att lära dig

 • att tala enkel engelska i olika situationer
 • att förstå när andra talar enkel engelska
 • att läsa och skriva ord och enkla texter
 • om olika platser i världen där många talar engelska

Du behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen
eller ha fått dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i 11 månader, alternativt 2 dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Hem- och konsumentkunskap 350 vp

I den här kursen får du lära dig

 • enkel matlagning och bakning
 • vad som är nyttig mat
 • om hygien, tvättning och att städa
 • hur pengarna kan räcka till hyra, mat, kläder och nöjen

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 12 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Matematik  600 vp

Kurskod: SGRMAT7

Delkurser i matematik:

Delkurs, Matematik grundläggande 300vp

I den här kursen får du lära dig

 • att använda matematik i vardagssituationer
 • att använda och förstå olika räknesätt
 • att hantera och förstå pengars värde
 • om klockan och tid
 • om längd, volym och vikt

Kursen studeras 3 timmar 1 dag i veckan i 11 månader, alternativt 2 dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs, Matematik fördjupning 300 vp

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att använda matematik i vardagssituationer
 • att använda och förstå olika räknesätt
 • att hantera och förstå pengars värde
 • om klockan och tid
 • om längd, volym och vikt
 • rimlighet när du till exempel ska betala

Du behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen studeras 3 timmar 1 dag i veckan i 11 månader, alternativt 2 dagar i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Svenska 1000vp

Kurskod: SGRSVE7

Delkurser i svenska:

Delkurs, Svenska – samtal, språkbruk och IT 250 vp

Kurskod: SGRSVEU

I den här kursen får du lära dig

 • att tala och samtala om olika saker och situationer
 • att diskutera och berätta för andra
 • att leta information på dator och iPad från olika källor

Kursen är 3 timmar, e1 dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs, Svenska – läsa, skriva, texter och IT 250vp

Kurskod: SGRSVEV

I den här kursen får du lära dig

 • att läsa, skriva och förstå enkla texter
 • enkel stavning och grammatik
 • om olika författare
 • att använda dig av dator och iPad för att lära dig mer om litteratur, bilder och filmer

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs, Svenska – samtal, språkbruk och IT fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRSVEW

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att tala och samtala om olika saker och situationer
 • att diskutera och berätta för andra
 • att leta information på dator och iPad från olika källor

Du behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Delkurs, Svenska – läsa, skriva, texter och IT fördjupning 250 vp

Kurskod: SGRSVEX

I den här kursen får du lära dig mer om

 • att läsa, skriva och förstå texter
 • stavning och grammatik
 • om olika författare
 • att använda dig av dator och iPad för att lära dig mer om litteratur, bilder och filmer

Du behöver antingen ha studerat den grundläggande delkursen eller ha förvärvat dessa kunskaper tidigare för att börja fördjupningskursen.

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 11 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Svenska som andraspråk 1000 vp

Du kan välja samma delkurser som finns i svenska men du får till exempel träna mer på att uttala ord.

Kroppen, relationer och hälsa 100 vp

I den här kursen får du lära dig om:

 • Kroppen. Du lär dig om viktiga organ och om vanliga sjukdomar
 • Hälsa. Du lär dig om människans sömnbehov, rörelsebehov och matbehov
 • Relationer. Du lär dig om hur människor har relationer med varandra
 • Sexualitet. Du lär dig till exempel om preventivmedel, hur barn blir till och om att känna kärlek och lust

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 5 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).

Orienteringskurs – datorkunskap, sociala medier och digitala verktyg 150 vp

I den här orienteringskursen får du

 • träna på att hantera några enkla situationer i vardagen med hjälp av digitala verktyg i en dator, på en iPad eller i din telefon
 • träna på att skicka mejl och att chatta
 • lära dig hur några vanliga digitala tjänster i samhället fungerar, till exempel e-legitimation
 • prova att kommunicera på sociala medier, till exempel Facebook och Instagram
 • träna på att söka information på internet och att vara källkritisk

Kursen är 3 timmar, 1 dag i veckan i cirka 6 månader.

Efter avslutad kurs får du betyg (G).