Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 2 breddar och fördjupar innehållet i Svenska 1. Du får möjligheter att vidareutveckla din språkliga förmåga. Läsning enligt dina önskemål ingår även i Svenska som andraspråk B, men litterära och andra texter betonas tydligare som kunskapskällor.

Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. Svenska som andraspråk B har en mer analytisk inriktning än Svenska 2 A.  Både skrivande och förberett talande ingår med insamling av material, planering, bearbetning och utformning av egna texter.

Vid sidan av utredande och analytiskt skrivande får du också utveckla ditt personliga skrivande.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA02