Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1 bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller motsvarande kunskaper. Kursen ökar din tilltro till din språkliga förmåga i ditt andraspråk.
Tyngdpunkten ligger på dina behov att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och som en väg till förståelse av livet i Sverige ingår.

Din språkliga förmåga utvecklas till ett allt bättre redskap för tänkande och lärande genom att du bereds tillfälle att arbeta med det svenska språket på ett undersökande och experimenterande sätt.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA01