Svenska 3

Svenska 3 – muntlig och skriftlig kommunikation är en kurs som ger dig möjlighet att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter och former och förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Du får tillfälle att överblicka större kunskapsfält och genomföra större och självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

I samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som databaser av olika slag. Journalistiska, skönlitterära, populärvetenskapliga och vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och karaktärsämnen studeras som mönstertexter.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE03