Svenska 1

Svenska 1 bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller på motsvarande förkunskaper och ska öka din tilltro till den egna språkliga förmågan.
Tyngdpunkten ligger på ditt behov att kommunicera i tal och skrift, vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE01