Samhällskunskap 1b

I kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar du dina kunskaper om och förståelse för, framför allt, det svenska samhället och dess historia genom studier av olika samhällsfrågor.

Kursstarter 2019: 7 januari, 11 februari, 18 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SAMSAM01b