Religionskunskap 1

Religionskunskap 1 bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen ska visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse för vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. Kursens fokus är de stora världsreligionerna.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: RELREL01