Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1b bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen har samma innehåll som naturkunskap 1a1 och 1a2 och tar därmed upp frågor om miljö och hållbar utveckling, ekologi, energi- och resursanvändning, normkritik och relationer, hälsa och livsstil samt bioteknik.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: NAKNAK01b