Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1a1 bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp frågor om miljö och hållbar utveckling, men kursen tar även upp frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning samt normkritik och relationer.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: NAKNAK01a1