Naturkunskap 1 a 1

Naturkunskap 1a1 bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp frågor om miljö och hållbar utveckling, men kursen tar även upp frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning samt normkritik och relationer.