Matematik 4

Matematik 4 bygger vidare på matematik 3 inom:

  • aritmetik, algebra och geometri –   komplexa tal, polynomekvationer, trigonometriska funktioner och ekvationer samt olika bevismetoder inom matematiken
  • samband och förändring – egenskaper hos funktioner,  asymptoter, härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska funktioner logaritmfunktioner,  sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner, algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler-volymintegraler samt  differentialekvationer
  • problemlösning- strategier för matematisk problemlösning

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT04