Matematik 3 b, c

Matematik c ersätts från och med hösten 2012 med Matematik 3 b, c.

Matematik C bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT03x