Matematik 2 a, b, c

Matematik 2 b respektive c grundar sig på matematik 1 b respektive c. Matematik 1 omfattar mer än föregångaren matematik A. Om man har betyg i matematik A och ska studera matematik 2 ska man även anmäla sig till OK802 (50p) för att läsa in de bitar man saknar i matematik 1.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Geometri
  • Samband och förändring
  • Sannolikhet och statistik
  • Problemlösning

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti och 26 oktober

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT02x