Matematik 2 a, b, c

Matematik 2 b respektive c grundar sig på matematik 1 b respektive c. Matematik 1 omfattar mer än föregångaren matematik A. Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Geometri
  • Samband och förändring
  • Sannolikhet och statistik
  • Problemlösning

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT02x