Matematik 1 a, b, c

a=yrk, b= Samh, c= natur.

Matematik A har ersatts med Matematik 1 a, b, c.

Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 14 mars, 23 maj

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT01x