Matematik 1 a, b, c

a=yrk, b= Samh, c= natur.

Matematik A har ersatts med Matematik 1 a, b, c.

Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära.

Kursstarter 2019: 12 augusti och 21 oktober

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT01x