Komvuxarbete

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars, 19 april, 23 maj

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX