Kemi 2

Kursstarter våren 2022: 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: KEMKEM02