Kemi 1

Rekommenderade förkunskaper Ma1b alt MaA.

Kemi 1 ger en förståelse för hur olika ämnen är uppbyggda och varför de har olika egenskaper. kursen behandlar också vad som händer vid olika typer av kemiska reaktioner, såsom redoxreaktioner och syra-basreaktioner. Enkel stökiometri, det vill säga beräkningar på kemiska reaktioner, utförs. Kursen bidrar till en ökad förståelse för hur kemiska ämnen i vår vardag fungerar.

Litteratur

Gymnasiekemi 1
Liber
ISBN 978-91-47-08557-6
Författare: Andersson Sonesson Svahn Tullberg

Kursstarter våren 2022: 3 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: KEMKEM01