Historia 1b

Historia 1b är Historia 1a1 + Historia 1a2.
A1=yrkesförberedande program 1b= högskoleförberedande program.

Historia 1a1 bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid, samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån dina behov och intressen. Centrala och nödvändiga händelseförlopp, företeelser och personer ska ingå i kursen. Fokus ligger på svensk historia med internationella jämförelser.

Historia 1a2 bygger på Historia 1a1 ger sammanhang och bakgrund för epokerna från upplysningen till vår tid, samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån dina behov och intressen. Centrala och nödvändiga händelseförlopp, företeelser och personer ska ingå i kursen. Fokus ligger på internationell historia från upplysningstiden och framåt.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: HISHIS01b