Fysik 1a

Fysik 1a bygger på grundskolans kunskaper i fysik. För kursen krävs förkunskaper i matematik motsvarande Matematik 2, alternativt pågående Ma 2 studier. Du kan läsa Fysik 1a på en eller två terminer.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Rörelse och krafter
  • Energi och energiresurser
  • Strålning inom medicin och teknik
  • Klimat- och väderprognoser
  • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

Undervisningen är uppdelad i genomgångar, laborationer och övningar.

Kursens omfattning är större än för föregångaren Fysik A med ett undantag. Avsnittet optik finns ej med i Fysik 1a.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 150

Kurskod: FYSFYS01a