Engelska 7

Engelska 7 bygger på engelska 6 och motsvarar steg 7. Kursen förbereder dig för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen ingår sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på olika källor. En fördjupning av kunskaperna i samhällsliv och kultur i engelskspråkiga länder och läsning av skönlitteratur från olika epoker samt facktexter ingår också.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG07