Engelska 7

Engelska 7 bygger på engelska 6 och motsvarar steg 7. Kursen förbereder dig för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen ingår sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på olika källor. En fördjupning av kunskaperna i samhällsliv och kultur i engelskspråkiga länder och läsning av skönlitteratur från olika epoker samt facktexter ingår också.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG07