Engelska 6

Engelska 6 bygger på engelska 5 och motsvarar steg 6. Kursen har en något mer teoretisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande sammanhang. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas.

Kursstarter våren 2022: 3 januari

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG06