Engelska 5

Engelska 5 är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5. Du fortsätter att bygga upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen ska öka tilltron till din språkliga förmåga i engelska.

Kursstarter våren 2022: 3 januari

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG05