Biologi 1

Biologi 1 inleds med ekologi som sedan naturligt går över i hållbar utveckling och miljöfrågor. Cellens byggnad förbereder sedan för cellens genetik och genteknik som lägger grunden för det kapitlet som handlar om evolutionen. I kapitlen etologi och beteendeekologi samt organismernas släktskap utforskas livets mångfald i olika former.

Kursstarter våren 2022: 14 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: BIOBIO01