Klagomålshantering Komvux Helsingborg

Du som elev har alltid möjlighet att framföra klagomål och synpunkter. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, klasskamrater, kränkning eller särbehandling. Vi lyssnar alltid på dig som elev och vill att du ska ha en bra tid på Komvux Helsingborg.

Alla har rätt att bli respekterade och tagna på allvar i enlighet med skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling. Såhär gör du om du vill klaga på något:

  1. Prata med din lärare och försök lösa problemet.
  2. Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till Anders Gabell, rektor för sfi och sva grund, respektive Johanna Kriström, rektor för grundläggande, gymnasiala kurser och yrkesvux.
  3. Om du och din rektor inte kan lösa problemet kan du ta kontakt med Helsingborg stads vuxenutbildning.