Frånvaro- och sjukanmälan

Frånvaro- eller sjukanmälan görs via mail eller telefon till aktuell lärare. Du hittar listan längre ner på sidan.

All frånvaro ska rapporteras till skolan. Frånvaro som överstiger 5 skoldagar skall styrkas med giltigt läkarintyg. Läkarintyget ska lämnas in till expeditionen på Komvux Kärnan och ska även skickas till Försäkringskassan.

Som studerande har du ett eget ansvar att hålla kontakt med lärare. OBS! Frånvaro kan påverka dina möjligheter att nå kursmål och därmed också betygssättningen, så ta för vana att samtala om hur och vad du behöver göra för att ta igen eventuell frånvaro.

Viktigt för dig som har studiemedel från CSN

Sjukfrånvaro skall anmälas från första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida www.forsakringskassan.se eller på tfn 0771-524 524. Vid vård av barn i mer än 5 dagar ska du anmäla det direkt till CSN på en särskild blankett som kan laddas ner från hemsidan CSN.se

Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, d v s ”den studerande följer inte studierna enligt skolans krav”. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel. Icke godkända studieresultat kan också medföra att CSN inte beviljar nytt studiemedel för fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att intyg sparats.

Kurs Lärare
Engelska grundläggande Joseph Ballan, josephnathanil.ballan@helsingborg.se
Fysik 1, Matematik 1b o c & 2a,  Matematik grundlägg Arpad Nagy, arpad.nagy@helsingborg.se
Engelska grundläggande, Svenska 1 & 2, svenska gr Eva Rosqvist, eva.rosqvist@helsingborg.se
Svenska som andraspråk  1 och 3, orienteringskurs Sv Anna Lindén, anna.linden@helsingborg.se
Engelska 5 och Engelska express, Engelska grundläggande Gunilla Jönsson, gunilla.jonsson@helsingborg.se
Svenska som andraspråk 1och 2, SVA express Maria Hernström, maria.hernstrom@helsingborg.se
Matematik 1a, Orienteringskurs matematik, Matematik grundläggande Tommy Svensson, tommy.svensson@helsingborg.se
Kemi 1, Matematik 3b o c Yvonne Alderbring, yvonne.alderbring@helsingborg.se
Psykologi 1 och 2a, Samhällskunskap 1 och 2 Erik Persson, erik.persson@helsingborg.se
Historia 1 och 2, Geografi 1, Religionskunskap 1 och 2, Samhällskunskap 3 Lennart Bolin, lennart.bolin@helsingborg.se
Matematik grundläggande Tatiana Nilsson, tatiana.nilsson@helsingborg.se
Biologi 1 och 2, Matematik 2b och 2 c, Naturkunskap 1 och 2 Catarina Larsson, Catarina.Larsson@helsingborg.se
Engelska grundläggande Toby Rogers, Tobyjoel.rogers@helsingborg.se
Engelska 6 och 7, Engelska grundlägg, Orient Oksana Fomina, oksana.fomina@helsingborg.se
Svenska som andraspråk grundläggande Lotta Johnsson, lotta.johnsson@helsingborg.se
Svenska som andraspråk grundläggande Maria Edström, maria.edstrom@helsingborg.se
Svenska som andraspråk, grundläggande Jörgen Chokrieh Nilsson, Jorgen.ChokriehNilsson@helsingborg.se
Svenska som andraspråk, grundläggande Thore Olsson, Thore.Olsson@helsingborg.se
Engelska grundläggande Jihad Rahmoon, Jihad.Rahmoon@helsingborg.se
Fysik 2, Matematik 4 och 5 Anders Johansson, Anders.Johansson@helsingborg.se