Sfi i kombination med matematik och samhällskunskap

Du läser sfi och du tänker att du vill läsa vidare efter dina sfi-studier. Denna utbildning kommer att förbättra ditt svenska ordförråd. Du kommer att få prata mycket under lektionerna. Du kommer också att stärka ditt svenska uttal och du kommer kunna använda många olika begrepp på svenska inom ämnena matematik och samhällskunskap.

Du träffar dina lärare under eftermiddagarna efter att dina Sfi-lektioner har slutat. Undervisningen är på Komvux Helsingborg, Rönnowsgatan 10E.

Kursstart

4 maj 2020 (v. 19-26)

Sista ansökningsdag

30 april 2020

Tidsåtgång

8 veckor, 8 timmar per vecka.

  • Matematik: måndagar och torsdagar, klockan 13:00-15:30. Sammanlagt 5 timmar.
  • Samhällskunskap: tisdagar klockan 13:00-16:00. Sammanlagt 3 timmar.

Utbildningsinnehåll

Undervisningen i matematik innehåller grundläggande matematiska begrepp samt träning i vardagsmatematik. Undervisningen är varierande med teori och praktik. I undervisningen lägger vi stort fokus på att tala matematik. Du får även möjlighet att validera dina matematikkunskaper så att du, efter kursavslut, kan påbörja matematikstudier på grundläggande nivå.

Inom ämnet samhällskunskap lägger vi fokus på att utöka ditt ordförråd inom ämnet samhällskunskap samt att diskutera och prata kring frågor som rör vår vardag som samhällsmedborgare. Undervisningen kommer att innehålla områden såsom vardagsekonomi, vardagsjuridik och hur skolsystemet fungerar. Vi kommer att diskutera begrepp som demokrati, jämställdhet och hur det är att vara invånare i Helsingborg.

Det sätts inga betyg. Obligatorisk närvaro för eleverna. Max 5 elever per grupp.

Behörighetskrav

Pågående Sfi C

Ansökan

Du kan göra din ansökan på webben.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg

Lokal

Rönnowsgatan 10E (karta), Helsingborg.

Kontakt

Jeanette Esbjörnsson, telefon 042-10 46 54.