Schema

Kurser på Lärvux från januari 2020.

Blå = eftermiddagslektion

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Service och bemötande

Kl. 09:00–12:00
Vecka 3–17

Lärare:
Susanne Artman

Sal: 129

En elev i caféet kl. 08:00–11:00 med Mikael

Helsingborg för mig

Kl. 09:00–11:30
Vecka 3–51

Lärare:
Maria Eknor Forssman

Sal: 128

Datorkunskap orienteringskurs

Kl. 09:00–11:30
Vecka 13–41

Lärare:
Maria Eknor Forssman

Sal: 128

Kroppen, relationer och hälsa

Kl. 09:00–11:30
Vecka 3–10

Lärare:
Maria Eknor Forssman

Sal: 128

Svenska läsa och skriva

Kl. 09:00–12:00

Till vecka 31

Lärare:
Cecilia Buckson

Sal: 127 och 128

Religion (ämnesområde)

Kl. 09:30–11:30
Vecka 6–51

Lärare:
Maria Eknor Forssman

Sal: 128

Svenska gymnasiet

Kl. 09:00–12:00
Vecka 4–51

Lärare:
Cecilia Buckson

Sal: 127

Engelska grundläggande prata

Kl. 09:00–12:00
Vecka 11–51

Lärare:
Cecilia Buckson

Sal: 127

Matlagning/
Måltidskunskap

Kl. 09:00–12:00
Vecka 3–27

Lärare:
Mikael Paulsson

Sal: 129 och caféet

Engelska gymnasiet

Kl. 13:00–15:30
Vecka 3–27

Lärare:
Cecilia Buckson

Sal: 127

Bageri/konditori

Kl. 09:00–12:00
Vecka 3–27

Lärare:
Mikael Paulsson

Sal: 129

Fördjupning i servicearbete för studerande yrkesvux

Kl. 09:00–12:00
Vecka 3–17

Lärare:
Mikael Paulsson (Susanne Artman)

Sal: 129 och caféet

Orienteringskurs studieteknik

Kl. 13:00–15:00
Vecka 3–17

Lärare:
Susanne Artman

Sal: 129

Språkcafé

Kl. 12:30–13:30

Sal: 129

Teknik i vardagen

Kl. 13:00–15:00
Vecka 4–51

Lärare:
Maria Eknor Forssman

Sal: 128

Eget boende

Kl. 13:00–15:30
Vecka 3-51

Lärare:
Maria Eknor-Forssman

Sal: 128