Fibertekniker (yrkesvux*)

Som fibertekniker arbetar du med förläggning och installation av koppar, fiber och trådlösa nät. Utbildningen passar dig som gillar digital teknik, problemlösning, praktiskt arbete och som vill arbeta både rörligt och självständigt.

Fibertekniker installerar, underhåller och servar fysiska kommunikationsnät i varierande miljöer, t.ex. i bostäder, industrier, på gatunivå och i radiomaster. Att arbeta som fibertekniker är ett spännande och varierande arbete, där du ska hitta lösningar på både praktiska och digitala problem. Du behöver vara problemlösande och trivas att arbeta i lag. Mycket av fiberteknikers arbete består i digital teknik, men de hantverksmässiga inslagen är lika viktiga.

Vi kombinerar lärarledd undervisning, självstudier, jobbar i projekt och grupper där vi varvar teori och praktik. Utbildningen kommer i stora delar vara tillgänglig digitalt, i form av kursmaterial, uppgifter, och examineringar. Var redo för väder, vind och närkontakt med verkligheten under utbildningen.

Branschen genomgår en professionalisering, och vi kommer tillhandahålla de certifieringar du behöver som löpande del av utbildningen. Arbetsmarknaden ser mycket bra ut för dig som vill satsa på denna utbildning.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men det tillkommer kostnader för kläder, tvätt och kurslitteratur som du själv får betala. Tillgång till dator är en förutsättning för att följa kursen.

Start

31 augusti 2020

Sista ansökan

3 augusti 2020

Längd

42 veckor

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Mötet äger rum den 5 augusti klockan 15:00 i sal 557 på Komvux Helsingborg, Rönnowsgatan 10e.

Förkunskaper

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du bör ha god vana vid digitalt arbete.

Kurser

Kursnamn, Poäng

 • Orienteringskurs, 50 p
 • Ellära 1a, 100 p
 • Låg- och högfrekvenskrets, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Elektronik och mikrodatorteknik, 100 p
 • Nätverksteknik, 100 p
 • Dator- och nätverksteknik, 100 p
 • Digital kommunikationsteknik, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Kommunikationsnät 2, 100 p
 • Kommunikationsnät 3, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100p
 • Totalt, 1250 p

Fallskyddsutbildning 1-2 dagar. Certifiering Robust fiber.

Behörig fibertekniker

För att bli behörig fibertekniker krävs certifiering som du kommer få möjlighet att pröva till under utbildningen.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom detta utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Praktik

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

* Yrkesvux

Yrkesvux är gymnasial yrkesutbildning för vuxna. En stor del av utbildningen är företagsförlagd (30-70 procent). Utbildningarna är gemensamma för de nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Det betyder att du som bor i någon av de kommunerna kan ansöka.