Svenska som andraspråk 2 (10 veckor)

Kursstarter våren 2021: 4 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA02

Schematider: Måndag klockan 08:30-12:00 och onsdag klockan 12:45-16:00.