Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 2 ger ytterligare breddning och fördjupning i ämnet. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa än i kurs A och det internationella perspektivet vidgas.

Kursstarter våren 2020: 7 januari, 10 februari, 16 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SAMSAM02