Psykologi 2a

Kursen innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Vidare ingår ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer. Även studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling ingår i kursen.

Kursstarter hösten 2020: 26 oktoberr

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: PSYPSY02a