Psykologi 1

Psykologi 1 innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmodeller och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: PSYPSY01