Moderna språk 1–4, arabiska

Nu kan du läsa arabiska som gymnasiekurs. Du som inte läst arabiska tidigare i svensk skola kan nu söka Moderna språk 1 som startar den 17 augusti.

Du som har läst moderna språk 1-2 på gymnasiet får nu en möjlighet att läsa de merithöjande kurserna Moderna språk 3-4. Vi startar med Moderna språk 3 den 17 augusti.

Moderna språk 1-4 är gymnasiekurser som ingår i en gymnasieexamen.

Kursstarter hösten 2020

  • Moderna språk 1 – arabiska: 17 augusti (kurskod: MODXXX01)
  • Moderna språk 2 – arabiska: 26 oktober (kurskod: MODXXX02)
  • Moderna språk 3 – arabiska: 17 augusti (kurskod: MODXXX03)
  • Moderna språk 4 – arabiska: 26 oktober (kurskod: MODXXX04)

Antal veckor: 10 (per kurs)

Kurspoäng: 100