Matematik orientering

Kursen kompletterar de nya kurserna och skillnaden mot de gamla kursernas innehåll.

Orienteringskurs, kombineras med Matematik 1-4.

Orienteringskurser ger inga betyg och kan inte räknas in i slutbetyg.

Kursstarter 2019: 7 januari, 11 februari, 18 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: KGYORI11C