Matematik orientering

Kursen kompletterar de nya kurserna och skillnaden mot de gamla kursernas innehåll.

Orienteringskurs, kombineras med Matematik 1-4.

Orienteringskurser ger inga betyg och kan inte räknas in i slutbetyg.