Historia 2a

Historia 2a bygger på Historia 1. Kursen ska öka din självständiga och kritiska förmåga genom fördjupningar och temaarbeten. De historiska studierna breddas genom jämförande studier över tiden och rummet. Kursen ställer höga krav på förmåga att själv kunna hitta relevant information.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: HISHIS02a