Gymnasiearbete

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter 2019: 12 augusti, 16 september, 21 oktober och 25 november

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX