Gymnasiearbete

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter hösten 2020: 17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX