Gymnasiearbete

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter våren 2020: 7 januari, 10 februari, 16 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX