Gymnasiearbete

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter 2019: 7 januari, 11 februari, 18 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX