Programmering

Vill du arbeta inom IT- branschen och behöver utbildning och arbetslivskontakter? Det här utbildningen ger dig en bra grund för en framtid inom branschen.

Programmering är ett av framtidens yrken. Som Front End-utvecklare är du med och bestämmer hur den framtiden ska se ut visuellt. Under utbildningen får du kunskaper om de programmeringsspråk och ramverk som används för att bygga hemsidor och applikationer. Du får metoder för att strukturera och kunskaper hur man designar arbetet. Under utbildningen kommer du att arbeta med olika företagsknutna projekt på företag inom IT-branschen.

Om du nyligen kommit till Sverige kommer du under utbildningen att få stöd i det svenska språket.

Utbildningen berättigar till CSN.