Grundläggande programmering, Front End-utvecklare

Vill du arbeta inom IT- branschen och behöver utbildning och arbetslivskontakter?

Programmering är ett av framtidens yrken. Som Front End-utvecklare är du med och bestämmer hur den framtiden ska se ut visuellt. Under utbildningen får du kunskaper om de programmeringsspråk och ramverk som används för att bygga hemsidor och applikationer. Du får metoder för att strukturera och kunskaper hur man designar arbetet. Under utbildningen kommer du att arbeta med olika företagsknutna projekt på företag inom IT-branschen.

Om du nyligen kommit till Sverige kommer du under utbildningen att få stöd i det svenska språket.

Det här är utbildningen som ger dig en bra grund för en framtid inom branschen!

Komvux Helsingborg och Social Business Lab Helsingborg genomför under våren 2019 en programmeringsutbildning. I utbildningen ges möjligheter till språkstöd och yrkessvenska.

Utbildningen berättigar till CSN.

Mål

Att du efter utbildningen ska kunna arbeta som Front-End utvecklare, programmerare.

Kursstart

2019-01-07

Sista ansökningsdag

2018-12-03

Kurstid

23 veckor

Informationsmöte

Det är obligatoriskt att delta på informationsmöte på Torsdagen den 29 november klockan 15:30.
Plats: Komvux Helsingborg, Rönnowsgatan 10D, Helsingborg (Sal 557).
Det är obligatoriskt att närvara vid ett informationsmöte.

Förkunskapskrav

Det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för programmering, utveckling och stor datorvana.

Vi tror att det är bra om du är klar med sfi och det är också bra om du har grundläggande kunskaper i engelska. Det är obligatoriskt att delta på ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.
Obs! All dokumentation som styrker din behörighet måste bifogas ansökan.

Studieform

Utbildningen är på heltid och bedrivs i grupp på Komvux Helsingborg. Du kommer att ha undervisning varje dag, antingen förmiddagar eller eftermiddagar.  Under utbildningen kommer du att få låna en dator. Övrig litteratur kan du få bekosta på egen hand.

Kurser

Orienteringskurs KGYORI1A 50 p
Programmering 1 PRRPRR01 100 p
Programmering 2 PRRPRR02 100 p
Webbutveckling 1 WEUWEB01 100 p
Branschintroduktion eller KGYORI1C 150 p eller
Yrkessvenska KGYORI1F 150 p
Totalt 500 p

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg, Rönnowsgatan 10D, Helsingborg

Kontakt

Carl Norling, undervisande lärare, Social Business Lab.
Carl Lundgren, rektor, Komvux Helsingborg.