Barn och fritid

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent eller på ett fritidshem? Programmet vänder sig till dig som vill arbeta pedagogiskt och hälsofrämjande med barn och unga. Utbildningen ger dig kunskaper om lärande, växande och utveckling.

I dina arbetsuppgifter som barnskötare har du ett övergripande ansvar för barnen på dagarna. Som barnskötare måste du vara stresstålig, ansvarsfull, flexibel och intresserad av att arbeta med barn. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. När du arbetar på fritidshem så ordnar du en aktiv fritid för barn och ungdomar, till exempel musik, sport, dans eller lek. Som elevassistent arbetar du inom skolan och hjälper eleverna som är i behov av hjälp för att klara sina studier.

Målet med utbildningen är att ge dig förmåga att:

  • vara en tydlig pedagogisk ledare,
  • arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar,
  • samverka, samarbeta och kommunicera,
  • planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Du får kunskaper om:

  • olika pedagogiska verksamheter,
  • människors lärande och levnadsmiljöer,
  • arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt,
  • grundläggande demokratiska värden, internationella överenskommelser och riktlinjer.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL gör du på en förskola, en skola eller fritidsverksamhet. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Du läser alla yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet som ger dig behörighet till högskolan. Men för att du ska få ha en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) måste du komplettera med fler kurser.

KursstartSista ansökningsdagLängd
16 augusti 202130 maj 202146 veckor
KurserPoäng
Lärande och utveckling100
Kommunikation100
Naturguidning100
Skapande verksamhet100
Hälsopedagogik100
Pedagogiskt ledarskap100
Pedagogiskt arbete200
Socialt arbete200
Specialpedagogik100
Komvuxarbete100
Digital kompetens (orienteringskurs)50
Yrkessvenska50
Totalt antal poäng1300

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Inför kursstarten ska du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa utdrag via en blankett på polisens hemsida. Brevet ska du lämna till utbildaren vid kursstart.

Du som redan har yrkeserfarenhet från förskola eller skola kan få din kunskap och kompetens bedömd och värderad (validering). Här kan du läsa mer om ”Validering inom Barn- och fritidsutbildning”.

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk. Alla som bor i någon av Familjen Helsingborgs elva samverkanskommuner är välkomna att söka.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg