Validering inom Barn- och fritidsutbildning

Har du yrkeserfarenhet inom förskola och skola? Då skulle du kunna validera till barnskötare eller elevassistent.

Validering innebär att kunskap som du fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige eller annat land synliggörs och dokumenteras. Du ska med hjälp av svenska språket muntligt, skriftligt och praktiskt kunna berätta och visa dina kunskaper och kompetenser.

Efter att din kunskap är dokumenterad kan den betygsättas eller bli portfolieförd och du kan använda dessa för vidare studier eller söka arbete inom området. Kompletterande studier kan bli aktuellt om du inte har kunskap och erfarenhet för att validera av hel eller delvis av en kurs. I kompletterande studier gör du ditt gymnasiearbete på 100 poäng som blir ett kvitto på att du är redo för ditt yrke. De kompletterande studierna är individuella och utgår ifrån hur mycket du har validerat av.

Du startar med en orienteringskurs där vi kartlägger dina kunskaper samt att du själv uppskattar dina kunskaper i kurserna.

Start

14 oktober 2019

Sista ansökningsdag

19 juni 2019

I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång. Du behöver bifoga dina studiebetyg och arbetsgivarintyg i ansökan.

Informationsmöte

För att bli antagen till utbildning måste gå på obligatoriskt informationsmöte.

  • Tid: Torsdagen den 13 juni 2019 klockan 15:00.
  • Plats: Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun.

Förkunskapskrav

Du som har grundläggande nivå i svenska, till och med årskurs 9, samt har minst ett års erfarenhet av svensk/nordisk förskola kan validera.

Kurser

Kurser som valideras (1200 poäng):

Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Barns lärande och växande, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
Kost och hälsa, 100 poäng

Kurser som du läser (150 poäng):

Orienteringskurs, 50p
Gymnasiearbete, 100p

Totalt antal poäng, 1350

Valideringslängd och -plats

10 veckor. Du validerar på heltid på en förutbestämd förskola inom Helsingborgs stad.

Kompletterande studier

Individuellt, beroende på dina kunskaper under valideringen.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg