Barn och fritid

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent eller arbeta inom fritidssektorn? Med inspiration från Skolverkets nationella yrkespaket har Komvux Helsingborg utformat en utbildning för arbete inom pedagogisk verksamhet.

Du som redan har yrkeserfarenhet inom förskola och skola kan validera till barnskötare eller elevassistent. Här kan du läsa mer om ”Validering inom Barn- och fritidsutbildning”.

Målet med utbildningen är att ge dig:

  • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar,
  • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera,
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess,
  • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter,
  • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer,
  • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt,
  • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer.

Kursstart

12 augusti 2019

Sista ansökningsdag

19 juni 2019

Informationsmöte

För att bli antagen till utbildning måste gå på obligatoriskt informationsmöte.

  • Tid: Torsdagen den 13 juni 2019 klockan 15:00.
  • Plats: Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande) eller motsvarande kunskaper.

Kurser

Naturguidning, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng
Yrkessvenska, 50 poäng
Grundläggande digital kompetens, 50 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Barns lärande och växande, 100 poäng
Totalt antal poäng, 1200 poäng

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller ungdomar. Din APL görs inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Du läser alla behörighetsgivande yrkeskurser för barn- och fritidsprogrammet. Utbildningen är på heltid under 46 veckor där APL ingår. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis och har möjlighet att läsa vidare om du är intresserad av att slutföra din gymnasieexamen.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.