Barn och fritid, yrkesvux

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller ungdomsledare? Komvux Helsingborg erbjuder en barn- och fritidsutbildning som är en gymnasial utbildning inom yrkesvux.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller ungdomar. Din APL görs vanligtvis inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa nätverk för framtida anställning.

I utbildningen läser du alla behörighetsgivande yrkeskurser för barn- och fritidsprogrammet och vi erbjuder dig även kurser som är rekommenderade av branschen genom det nationella programrådet. Utbildningen motsvarar heltidsstudier under ca 1,5 år där APL ingår.

Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vidare om du är intresserad av att slutföra din gymnasieexamen. Din gymnasieexamen ger dig sedan grundläggande behörighet om du vill vidareutbilda dig på högskola eller universitet.

Kurser

Barns lärande och växande, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Kost och hälsa, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Naturguidning, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Svenska som andraspråk 1 eller
Svenska 1, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng
Total poäng, 1500 poäng

Startdatum

15 januari 2018

Längd

70 veckor (slutdatum: 20 juni 2019)

Sista ansökningsdatum

11 december 2017

Utbildningsort

Helsingborg
Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10E

Rekommenderad förkunskap

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande)eller motsvarande kunskaper.

Vi har högt ställda förväntningar på våra elever och vi håller ett tempo i undervisningen som kräver heltidsstudier. Undervisningen är schemalagd på dagtid måndag till fredag.

Obligatoriskt informationsmöte

Det är obligatoriskt att gå på ett informationsmöte. Mötet äger rum onsdagen den 29 november klockan 15.00 i Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Ansökan

Du ansöker via en webbansökan.

Är du folkbokförd i Helsingborg och behöver få kontakt med en studievägledare gå in på www.helsingborg.se/syv. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbetyg  i ansökan.

Kontaktpersoner

Maria Jönsson
Lärare barn och fritid
maria.jonsson5@helsingborg.se

Carl Lundgren
Rektor grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
carl.lundgren@helsingborg.se