Barn och fritid, yrkesvux

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent eller inom fritidssektorn?

Du väljer mellan två inriktningsval:

  • Pedagogiskt arbete – barnskötare, elevassistent inom förskola och skola.
  • Fritid och hälsa – arbete inom fritid- och friskvårdsverksamheter.

Båda inriktningarna ger ett utbildningsbevis efter godkänd och avslutad utbildning. Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vidare om du är intresserad av att slutföra din gymnasieexamen.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller ungdomar. Din APL görs inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

I utbildningen läser du alla behörighetsgivande yrkeskurser för barn- och fritidsprogrammet. Utbildningen är på heltid under 70 veckor där APL ingår.

Kurser

Gemensamma
Naturguidning, 100p
Hälsopedagogik, 100p
Kommunikation, 100p
Lärande och utveckling, 100p
Människors miljöer, 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
Skapande verksamhet, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Digitalt skapande 1, 100p
Gymnasiearbete, 100p
Yrkessvenska, 100p

Inriktning pedagogiskt arbete:
Pedagogiskt arbete, 200p
Barns lärande och växande, 100p
Dramapedagogik, 100p

Inriktning Fritid och hälsa:
Fritids- och idrottskunskap, 100p
Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200p
Kost och hälsa, 100p

Totalt antal poäng, 1600p

Startdatum

21 januari 2019

Längd

70 veckor

Sista ansökningsdatum

3 december 2018

Utbildningsplats/-ort

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D

Helsingborg

Rekommenderad förkunskap

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande) eller motsvarande kunskaper.

Obligatoriskt informationsmöte

Mötet äger rum onsdagen den 28 november 2018 klockan 15:00 i Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbetyg i ansökan. När du gör din ansökan väljer du vilken inriktning du helst vill läsa. Du rangordnar ditt första-, andra- och tredjeval.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande. Undervisningen är schemalagd på dagtid måndag till fredag.