Barn och fritid, yrkesvux

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent, ungdomsledare eller arbeta med människor i behov av särskilt stöd? Du läser gemensamma kurser plus kurser inom någon av dessa tre inriktningsval: Pedagogiskt arbete, Socialt arbete eller Fritid och hälsa.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller ungdomar. Din APL görs vanligtvis inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

I utbildningen läser du alla behörighetsgivande yrkeskurser för barn- och fritidsprogrammet. Utbildningen motsvarar heltidsstudier under 1,5 år där APL ingår.

I samråd med skolan väljer du under utbildningstiden att studera Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vidare om du är intresserad av att slutföra din gymnasieexamen.

Din gymnasieexamen ger dig sedan grundläggande behörighet om du vill vidareutbilda dig på högskola eller universitet.

Kurser

Naturguidning, 100p
Hälsopedagogik, 100p
Kommunikation, 100p
Lärande och utveckling, 100p
Människors miljöer, 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
Kost och hälsa, 100p
Skapande verksamhet, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Digitalt skapande 1, 100p
Gymnasiearbete, 100p
Svenska som andraspråk 1, 100p eller
Svenska 1, 100p
Valbar inriktning, 300p
1) Pedagogiskt arbete – barnskötare, elevassistent inom förskola och skola
2) Socialt arbete – personlig assistent till människor i behov av stöd inom LSS-verksamhet
3) Fritid och hälsa – arbete inom fritid- och friskvårdsverksamheter
Totalt antal poäng, 1600p

Startdatum

13 augusti 2018

Längd

70 veckor

Sista ansökningsdatum

18 juni 2018

Utbildningsort

Helsingborg
Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D

Rekommenderad förkunskap

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande) eller motsvarande kunskaper.

Obligatoriskt informationsmöte

Mötet äger rum torsdagen den 14 juni klockan 15:00 i Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbetyg i ansökan. När du gör din ansökan väljer du vilken inriktning du helst vill läsa. Du rangordnar ditt första- , andra- och tredjeval.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.