Barn och fritid

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent eller inom fritidssektorn? Programmet vänder sig till dig som vill arbeta pedagogiskt och hälsofrämjande med barn och unga. Utbildningen ger dig kunskaper om lärande, växande och utveckling.

Barn- och fritidsprogrammet är utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Skolverkets nationella yrkespaket ligger som grund.

Målet med utbildningen är att ge dig förmåga att:

  • arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
  • samverka, samarbeta och kommunicera
  • planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Du får kunskaper om:

  • olika pedagogiska verksamheter
  • människors lärande och levnadsmiljöer
  • arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
  • grundläggande demokratiska värden, internationella överenskommelser och riktlinjer

Kurser

Naturguidning, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Specialpedagogik 2, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng
Yrkessvenska, 50 poäng
Grundläggande digital kompetens, 50 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Totalt antal poäng, 1300 poäng

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL gör du på en förskola, en skola eller fritidsverksamhet.

Utbildningen är på heltid under 46 veckor, där APL ingår. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Du läser alla yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet som ger dig behörighet till högskolan. Men för att du ska få ha en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) måste du komplettera med fler kurser.  

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Du som redan har yrkeserfarenhet från förskola eller skola kan få din kunskap och kompetens bedömd och värderad (validering). Här kan du läsa mer om ”Validering inom Barn- och fritidsutbildning”.

Kurstid (start–slut)

17 augusti 2020 – 2 juli 2021

Längd

46 veckor

Sista ansökningsdag

17 maj 2020.

Obligatoriskt informationsmöte

För att bli antagen till utbildning måste gå på ett informationsmöte.

  • Tid: 19 maj 2020, klockan 15:00.
  • Plats: Rönnowska skolans aula på Bredgatan 22 (ingång i södra delen av huvudbyggnaden mot Öresundskraft).

Observera! Informationsmötet är inställt på grund av coronaviruset. Vi mejlar information om ny tid och plats till dig som har sökt.

Ansökan

Du ansöker på webben via denna länk.

Utbildningsanordnare

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10D
Helsingborg